Kontejnerové stání na ulici Olomoucká

Upraveno: 06.03.2020

Nedivím se, že byly zvýšeny poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2020, ale zaráží mne stav kontejnerů, množství (nedostatečné) a jejich umístění na sídlišti Olomoucká na ploše parkoviště u křižovatky s ulicí Purkyňova. Za posledních téměř padesáti let se zde nic nezměnilo k lepšímu, množství kontejnerů pro obytný dům 105,107,109 vyhovovalo kdysi, v současnosti slouží parkoviště přes den návštěvníkům Slezské nemocnice a kontejnery využívají k odhození přivezeného odpadu a velmi často také se zastaví klienti jedoucí do Hypermarketu ALBERT a Kaufland (převážně z přilehlých obcí z jihu a jihozápadu k Opavě) a odpad pro sběrné dvory odloží na výše uvedeném parkovišti k převážně přeplněným kontejnerům.

Z jiných měst např. z Brna Líšně jsou stanoviště kontejnerů mimo parkovací plochy a v uzamykatelných klecích (klíče od zámků mají pouze obyvatelé přilehlých vchodů obytného bloku – technické služby tam s tím nemají žádný problém).

V Ostravě-Porubě  jsou sběrné nádoby v oblasti ul. Matěje Kopeckého umístěny v podzemních prostorách s nadzemními poklopy pro vhoz komunálního odpadu s rozlišením pro třídění.

V rámci primátorem Opavy slíbené revitalizace parteru sídliště Olomoucká by bylo záhodno přijat koncepční řešení k markantnímu zlepšení sběru komunálního odpadu v daném prostoru.

P.S. někdy a to dost často se na daném místě objevují autodíly z opravárenské činnosti malých autodílen.

Vyšší cena služby by měla zajistit i její vyšší kvalitu .

Doufám v řešení situace.

Děkuji.

 

Vyjádření vedoucího oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady MMO:

V lokalitě kontejnerového stání Olomoucká 105 – 109 bylo provedeno několik kontrol, a to převážně v den svozu. Bylo zjištěno odkládání velkoobjemových odpadů – WC mísa, pytle se starým oblečením, odpad nábytku, pneumatika, plastový nárazník – pro, které jsou určeny tři sběrné dvory na území města popř. či jako v případě starého oblečení speciální kontejnery rozmístěné na území města. Zjevně se jedná o neukázněnost občanů, kteří odkládají tyto odpady, kde nemají. Při zjištění výskytu těchto odpadů na kontejnerových stáních je zajištěn jejich odvoz prostřednictvím technických služeb. Bylo zjištěno přeplňování kontejneru na papír – tento byl posílen o další kontejner.

Město Opava neuvažuje o budování klecí nebo přístřešků na kontejnery či podzemní kontejnerová stání. Budování podzemních kontejnerů je cenově náročné a je problematické tyto věci dělat postupně, protože by bylo nutno nakoupit zároveň techniku na vývoz a efektivita při malém vytížení by byla nízká.