Navýšení kontejneru na papír na ulici Jasná

Upraveno: 07.05.2020

Dobry den, opět jak je už tradicí, máme skládku nábytku u kontejneru a kontejner na papíry je také pravidelně přeplněn. Nešlo by alespoň část situace s papíry vyřešit druhým kontejnerem na papír, aby neustále nebylo přeplněno a pohazováno kolem? Nebo častější vyvoz?

Vyjádření vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady:

Dobrý den, byl zaslán požadavek na navýšení počtu nádob o 1 kontejner na papír.