Nečitelná dopravní značka na ulici Jánská

Upraveno: 04.06.2020

Na ulici Jasná před zastávkou Východní nádraží je dopravní značka zákaz zastavení mimo bus, ale zato značka je nečitelná z důvodu, že před značkou zasahují větve stromu.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:
Předpokládáme, že se jedná o ulici Jánskou. Značka je v pořádku. Daný strom není ve správě TS Opava a pozemek zřejmě není ani v majetku města.