Nedostačující množství kontejnerů či frekvence vývozu kontejnerů na ulici Alšova

Upraveno: 10.02.2021

Dobrý den.

Množství kontejnerů či frekvence vývozu všech kontejnerů na ulici Alšova je zcela nedostačující.

Hromadí se zde na ulici odpad, kontejnery kapacitně nestíhají, jsou přeplněné a tím pádem spoluobčané další odpad nechávají pohozený u kontejnerového stání. 

Proto vás tímto žádám přinejmenším o navýšení kontejnerů či frekvence vývozů popelnic, event. častější úklid místa kontejnerového stání. Možná by stačilo přidat pár kontejnerů také někde poblíž. Čtyři kontejnery jsou pro tuto oblast žalostně málo.

 

Vyjádření referenta oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odbor životního prostředí.: 

Kontejnerové stání je navrženo na rozšíření, musí projít schvalovacím procesem a k uvolnění prostředků na výstavbu, v současné době již není možno posílit, stání je uklízeno v rámci svozu odpadů a prostřednictvím veřejně prospěšných prací.