Nedostatečné označení propadlé vozovky ulice Dostojevského

Upraveno: 19.05.2020

Dobrý den, rád bych vás upozornil na nedostatečné označení propadlé vozovky na ulici Dostojevského. (Pro upřesnění kousek od křižovatky s ulicí Čajkovského) Tento propad je tak velký, že pokud by do něj někdo vjel, zaručeně by si rozbil auto a je označen pouze sprejem a to takovým způsobem, že je vidět až na poslední chvíli. Proto by bylo určitě vhodné zvolit jiné a podstatně viditelnější označení.(značku, nebo alespoň kužel)

Děkuji za nápravu.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Kaverna na vozovce na ul. Dostojevského je od prvního zjištění řádně označena přechodným DZ, A7a (nerovnost na vozovce) v obou směrech. Na ulici Dostojevského je rovněž vedena jedna z tras trolejbusových linek MHD, proto nebylo možno kavernu označit přímo v místě propadu, jelikož by mohlo docházet ke kolizním situacím. Proto jsme zmíněnou kavernu alespoň provizorně označili výstražným sprejem.

Po provedeném monitoringu společností SmVaK a.s. byla zjištěna závada na kanalizačním potrubí. Následnou opravu již bude řešit společnost SmVaK a.s., která v již v této záležitosti podniká potřebné kroky.