Nedovolené parkování před přechodem

Upraveno: 25.06.2020

Na ulici Jaselská před křižovatkou s ulicí Na Náhonu před přechodem vždy parkují auta a vůbec nedodržují 5m odstup před přechodem.

Vyjádření Městské policie Opava:

Městská policie Opava se věnuje problematice parkování na území celého města Opavy a to nejen na oznámení občanů, ale i při běžné kontrolní činnosti. Je třeba si ale uvědomit, že parkování není jedinou náplní práce městské policie a není proto možné z kapacitních důvodů, se věnovat jedné ulici celodenně. Pokud občané zjistí porušení zákona, mohou vše nahlásit na linku 156 a strážníci se budou jejich podnětu věnovat.