Nepořádek u kontejnerového stání

Upraveno: 06.03.2020

Dobrý den, je velice krásné, že jste na svých facebokových stránkách města Opavy prezentovaly fotky ze dne 17.2.2020, kdy jste u kruhového objezdu uctily památku pana Davida, kdy jste před touto slavnou události místo kolem památníku nechaly uklidit, aby jste pak mohly udělat krásné fotky při uctění památky. Smutnou věcí bohužel ale je, že o kousek dál od památníku na ulici Joži Davida se vedle budovy SSMSK Opava nachází vedle parkovací plochy umístěné kontejnerové stání na tříděný odpad. Škoda, že jste tady neprovedly nějaké focení, určitě by nebyly tak krásné a prezentativní, kdyby v okolí byly vidět samé odpadky. Všude se prezentujete, jak je Opava krásná, čistá tzv. Bílá Opava, ale určitě byste Opavu nemohly takto prezentovat, kdyby jste si udělaly pár fotek v místě na níže přiložených fotkách, kde by za stojícími osobami byly vidět poválené odpadky, to by se pak ta Bílá Opava těžce prezentovala.  Ale bohužel, jak se říká za roh není vidět a také co není moje, tak se o toto nezajímám.  Jak můžete vidět na níže přiložených fotkách, v místě kontejnerového stání se nachází v okolí popelnic na tříděný odpad skleněné střepy, kdy člověk, který přichází odevzdat vytříděný odpad do popelnic, musí přes tyto střepy procházet a chodit.  Jelikož kontejnerové stání se nachází na okraji obce Opavy, na místo dojíždějí lidé z okolních vesnic mot. vozidly, ze kterého pak vysypávají hordy vytříděného odpadu, které když kontejnery jsou plné, tak v klidu vyloží v okolí kontejneru a jestli pak dojde rozfoukání uloženého odpadu před popelnicemi do okolí jim je úplně jedno. Však oni tady nebydlí, a že ti co tu žijí musí pak rozfoukaný odpad odklízet i ze svých předzahrádek jim je úplně jedno. Někdy přijede mot. vozidlo a před kontejnery vyloží i odpad, který zde ani nepatří, však to někdo časem uklidí. Když pak někdy fouká vítr, pak se veškerý odpad kolem popelnic rozfouká do okolí, viz opět přiložené fotografie níže, kdy odpadky se nacházejí v okolním travním porostu, keři, zachycené u plotu blízké domovní zástavby a také v předzahrádce bytové zástavby. To, že se odpad, který se ukládá do popelnic a před ně rozfoukává na soukromý pozemek a majitel tohoto pozemku je nucen tento nepořádek si uklízet je vlastně také každému jedno, však si stačí říct, my tu nebydlíme, takže proč to řešit. Bohužel mě, jako majiteli tohoto soukromého pozemku to jedno není.  Také mi není jedno, když dorazí mí známi nebo návštěva a po spatření takovéhoto nepořádku se mě dotazuji, zdali žiji vedle smetiště nebo ve městě. Bohužel v blízkosti mého bydliště nebydlí žádný představitel nebo zástupce města, kdy by tak mohl být v okolí zajištěn pravidelný úklid. Určitě, kdyby na mém místě bydlel primátor nebo někdo jiný z hlavních  zastupitelů města, určitě by tu takový nepořádek nebyl a uklízecí čety by se tu proháněly každý den stejně tak jako kolem hlásky.

Popeláři (kterých si jejich práce vážím) když přijedou vysypat popelnice, zřejmě nepořádek neohlásí, jejich šéfové, kteří jezdí na kontroly zde zřejmě také nezamíří, řešit problematiku u městské policie je pouze na chvílí, kdy strážnicí nemůžou stát u každého kontejnerového stání, jednání se životním prostředím je takové, že po několika návštěvách stejně se nic nezmění.

Proč se třeba kontejnerové stání nevrátí tak jako před pár lety před vjezd do areálu SSMSK Opava? Kdo rozhodl o přemístění těchto kontejnerů na nynější místo a bez jakéhokoliv optání okolních lidí v blízkosti kontejnerového stání rozhodl o tom, že tito lidé budou žít v okolí nepořádku, se kterým nikdo nic nenadělá a když už se něco vymyslí, tak jen na krátkou dobu, kdy pár dnů zde někdo dochází a po 14 dnů se po všem slehne zem a problém začíná nanovo?

Kdyby kontejnery byly opět u vrátnice SSMSK Opava, kde se teď nacházejí i kamery, mohly jste si pak sami podívat, kolik lidí do kontejnerů vyhazuje odpad, kolik jich dojede mot. vozidly a vysype hromady plných pytlů, jak kdyby v tom odpadku žil rok. Potom byste konečně uvěřily, že zřejmě kapacita kontejneru je nedostačující.

Proč se třeba kontejnerové stání neohradí, aby nedocházelo k rozfoukávání odpadu do okolí? Proč, protože lidi jsou čuňata a byly by schopni tam pak uložit cokoliv.

Jak pak máme vychovávat své děti k pořádku, když se stačí podívat z okna a vidím po okolí nepořádek, kteří lidé sami vytvoří a nepořádek už nikdo neuklidí a všem je to jedno.

Prosím o nějaké řešení, jelikož takováto situace se opakuje dokola, kdy zde bych mohl psát pořád znova a to každý měsíc. Když už jsem plátce daní, ze kterých pak město financuje některé projekty, byla by v radě města nějaká chytrá hlavička, která by dokázala navrhnout nějaké řešení tohoto problému a které by fungovalo dlouhodobě? Mockrát bych Vám za to byl vděčný nejen já, ale i sousedé kolem mě.

Děkuji za pozornost.

 

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Dobrý den,

prostranství kolem kontejnerového stání je uklizeno.

 

Vyjádření vedoucího oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady MMO:

Dobrý den,

aby se minimalizoval nepořádek v okolí předmětného kontejnerového stání, byl zde přidán v minulém roce kontejner na papír a zároveň došlo k přesunutí kontejneru na textil na méně frekventované místo, čímž také došlo k tomu, že se snížilo množství odpadu textilu, které někteří občané odkládali na zem.

V zásadě lze říci, že toto kontejnerové stání ve srovnání s jinými již nepatří  k horším, ale je samozřejmě problém, pokud někteří občané nejsou disciplinovaní a ponechávají otevřené kontejnery, příp. dávají odpady na zem, pak může docházet k rozfoukávání odpadů. Předmětné kontejnerové stání je pravidelně uklízeno.