Nepořádek po silných deštích

Upraveno: 09.07.2020

1. V neděli po třiadvacáté hodině jsem na SMVAK nahlásil vyvěrající proud vody přes chodník až na komunikaci I.třídy Olomoucká v místě mostu u západního nádraží. 

Sděluji z důvodu, aby po případném odstranění závady byl proveden také úklid chodníku, kde bylo dost bláta. Jestli to byla záležitost SMAVK nevím, ve včerejším záznamu nahlášených závad bylo vymazáno 

2. Chodník podél lešení u budovy loutkového divadla byl v té době celý pod vodou. Stejně tak část komunikace Olomoucká při tomto chodníku nekvalitní práce, nutno reklamovat.

Při projíždění aut stříká voda až na chodník.

3. Část komunikace v ulici Palackého v místě u „ Trafiky “  byla ( je ? ) pod vodou. Poprvé opakovaně upozorněno už v roce 2018. Bez opravy. 

Při projíždění aut stříká voda až na chodník.

Silné deště jsou ideální příležitostí ke zjištění zaplavených přechodů, vzhledem k svému pohybu po městě by informaci snadno a spolehlivě mohli podchytit pracovníci TSO i policie. Týká se to nejen chodníků a přechodů, ale i silnic. Ale to by na tom musel mít někdo zájem. Když mohli studenti ?, nebo kdo, počítat průjezd aut městem, tak by mohli být využiti i k této činnosti, pro Střední průmyslovou školu stavební ideální praxe. Mohli by k tomu využít mapu přístupnosti z projektu „ Opava bez bariér “a při té příležitosti upřesnit, o jaké provedení přechodů se jedná, „ buď a nebo “ je špatně. Opět zůstane jen u výzvy.

Opět se musím ptát, kolik lidí asi prošlo místem u mostu do třiadvacáté hodiny a je jedno, o jaký rozsah závady se jedná ( jednalo ) ?

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

- Černá skládka je na ploše, která není ve správě TSO. Nutno přeposlat odboru životního prostředí a majetku města.

- Stojící voda na ulici Palackého. Vozovka bude zaměřena a případný rozsah opravy bude projednán a zrealizován na základě finančních možností vlastníka komunikace, tj. Statutárního města Opavy.

- Stojící voda na ulici Olomoucké – vozovka této pozemní komunikace není ve správě TSO, ani v majetku SMO.

- Vyvěrající voda z kanalizačního poklopu ve svahu u parkoviště Lidlu – kanalizace ani poklop není ve správě TSO.