Zábor chodníku a části vozovky na ulici Mostní

Upraveno: 14.12.2020

Dobrý den,

můj dotaz směřuje k tomu, zda je skutečně někdo zodpovědný povolit zábor chodníku a části vozovky na ulici Mostní konkrétně před domy č.p. 398/31, 435/33. Jedná se poměrně úzkou ulici navíc s parkováním po straně ulice a průjezd je tedy skutečně dosti náročný. Připadá mi, že zábor na tomto místě nemohl nikdo rozumný povolit. Informaci o záborech veřejných prostranství jsem hledal na úřední desce, ale nic takového jsem tam nenašel. V případě, že se nejedná o povolený zábor, můžete zajistit zjednání nápravy. Děkuji

 

Vyjádření referentky oddělení správy dopravy a pozemních komunikací 

Dobrý den,

na ulici Mostní probíhaly dvě různé stavební akce, které se bohužel překrývaly, neboť práce před domem č. 33 se nestihly v plánovaném termínu a termín záboru se musel prodlužovat. Po celou dobu provádění stavebních prací byla vždy pochůzí jedna strana chodníku a vozovka byla také vždy průjezdná.