Ostříhání větvě tůjí přesahující z areálu PN

Upraveno: 27.07.2020

Dobrý den, chtěli bychom požádat technické služby, zda by bylo možno ostříhat větvě tůjí přesahující z areálu PN na Olomoucké ul. směrem od Psychiatrické nemocnice  na bývalou točnu, větve jsou zde velmi nízko, nedá se pod nimi procházet. A další velmi podobná situace je přímo za bývalou točnou dále na Olomoucké ulici směrem k bytovce, kde větve keřů a plevele zasahují do více jak poloviny šířky chodníku - celkově je zde zeleň okolo chodníku neudržovaná, pokud se již keře posekají, tak velmi nekvalitně, za chvíli větve opět zasahují do větší části chodníku - jedná se o náletové keře, které by měly být odstraněny, jako např. divoké růže, které rostou přímo u chodníku a ničí i oblečení, protože po setmění zde není moc vidět. Děkuji.

Vyjádření odboru životního prostředí oddělení ochrany přírody a krajiny:

Uvedený podnět jsme prošetřili i na místě. Jedná se o lokalitu ne příliš frekventovanou. V současné době bohužel nejsou finanční prostředky na pravidelnou údržbu zeleně ve vzdálenějších lokalitách od centra. Schůdnost je dle našeho názoru zajištěna. Dřeviny nacházející se před bývalou točnou jsou ve vlastnictví Psychiatrické nemocnice v Opavě. Podnět jim byl předán s vírou, že bude z jejich strany kladně vyřízen. Oficiální výzva k odstranění dřevin, nebo k jejich ořezu na pozemku, který není majetkem města není v naší kompetenci (nejedná se o dřeviny, které by ohrožovaly veřejné zdraví).