Přeplněný stav kontejneru na papír

Upraveno: 25.11.2020

Mám tady pokračování seriálu o přeplnění kontejneru na papír. Druhý kontejner by se již opravdu hodil.

Vyjádření referenta oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí města Opavy:

Dobrý den, kontejner se vozil 1 x týdně, jak jsem avizoval byla navýšena četnost svozu na 2 x týdně. Doposud nenaběhlo.

 

Dobrý den. Přeplněný stav kontejneru na papír a nepořádek v jeho okolí je v posledních týdnech prakticky běžný na ulici 17. listopadu u parkoviště před školkou (ne u kolejí).
Vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že by do celé ulice jelo auto víckrát týdně (odvoz je jednou týdně), tak v rámci možností navrhuju dodání dalšího kontejneru, místo pro něj zde je (i na sfušovanem místě pro ně).
Do tohoto místa nosí odpad obyvatelé minimálně 7 vchodů.
Díky za spolupráci pro udržení pěkného a čistého města.

Vyjádření referenta oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí města Opavy:

U zmiňovaného kontejneru bude navýšena četnost na 2 x týdně.