Přidání košů na Ptačím vrchu

Upraveno: 18.05.2021

Prosil bych za všechny o přidání košů na odpad, ideálně tříděný, v parku u dětských hřišť a Ptačího vrchu. Koše jsou neustále plné, odpadky pak na zemi. Není kam třídit odpad! Děkuji mockrát.

Vyjádření referentky oddělení ochrany přírody a krajiny odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy:

Děkuji za Váš podnět, který byl konzultován s vedoucí čistoty města Technických služeb  Opava, s. r. o.,: Lokality Ptačí vrch se uklízí pravidelně 1x denně. Lokalitu parku a dětského hřiště se uklízí pravidelně 1x za dva dny. Je pravdou, že byl nepořádek, který způsobují naší občané, kteří sedí na lavičkách, konzumují alkohol a odpad nechávají na místě. Závěrem podotýkám, že TSO již nemají kapacitu , aby docházelo k dalšímu navýšení odpadkových košů (pracovníci, auta, finance). V současné době dochází k otevření restaurací a tím odpadne tento problém. Situaci budeme sledovat a vyhodnocovat. Přejeme krásný den.