Propadlý asfalt vedle kanálu

Upraveno: 09.04.2021

Na ulici Bílovecká 2 s křižovatkou Boženy Němcové se propadá asfalt vedle kanálu, už jde vidět obruče kanálu.

 

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.: 

Poškozený živičný kryt v okolí kanalizačního poklopu se nachází na vozovce ve správě SSMSK, p.o.

Může se také jednat o havárii uložení kanalizačního poklopu, který je ve správě SmVaK a.s.

Závada tedy není na majetku spravovaném Technickými službami Opava s.r.o.

Pěkný den.