Pytle přetékajících odpadků

Upraveno: 07.04.2021

Na Sádrovně u bufetu (zelená pláž, kde se bagruje) jsou dva pytle přetékajících odpadků! Děkuji za nové pytle.

 

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.: 

Pytle se nacházejí za značkami označujícími zákaz vstupu, tzn., že jsou součástí stavby, tudíž je zřejmě odpad týká stavby, každopádně si stavební plochu udržuje stavební firma, která stavbu provádí.