Regulace růstu rákosu

Upraveno: 09.10.2020

Chci upozornit na zarostlý městský náhon a stavidla u minigolfu. Rákosem již obrůstají i břehy řeky Opavy. Bylo by již záhodno, aby se zreguloval růst rákosu, hlavně u stavidel. Děkuji.

Vyjádření referenta oddělení ochrany přírody a krajiny odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy:

Přeji hezký den, daný stav zkonzultujeme se správcem náhonu. Rákos tam byl záměrně vysázen, aby svými kořeny působil jako čistič vody.