Stav chodníků v Opavě

Upraveno: 05.03.2020

Mám maminku ve Vile Vančurova na vozíčku ochrnutou, tak si všímám chodníků, před 4 roky jsem osobně byla na magistrátu si stěžovat na sjezdy a stavem chodníků v okolí nemocnice, kde jezdí nejen ochrnutí lidé, ale i krátkodobě nemocní, po 4 letech není změna, v létě jsem několikrát musela s maminkou do nemocnice a ve směru od Rybové k nemocnice není sjezd až na Olomoucké, a vůbec křižovatka Rybova u nemocnice rozbité chodníky z obou stran, atd…takže moje stížnost před 4 roky není uspokojena a to se nebudu rozepisovat dále. Je toho více. Např. přímo v nemocnici, kde s vozíčky se jezdí hodně je sjezd barevně vyznačený právě na vyšším obrubníku….špatně udělané či nepřevzatá práce…..všímám si chodníků ted všude v Opavě, někde chválím zony pro cyklisty a jindy jsem pohoršena, např. dále jsem nemohla s maminkou vůbec dojet na psychiatrickou léčebnu, jak vysoký schody těžce překonatelné s těžkým vozíkem přímo u léčebny.

Vyjádření referentky odboru majetku města MMO:

Žádost byla prověřena na místě samém dne 31.10.2019 správcem místních komunikací tj. Technickými službami Opava s.r.o.

-        Co se týče chodníků na ul. Rybova - technický stav chodníku, odpovídá stáří stavby, nevykazuje závady ve schůdnosti ve smyslu platné legislativy, tj. § 26, odst. (7) Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho oprava je již několik let zařazena v plánu oprav, finanční prostředky však na jejich celkovou opravy nebyly schváleny ZMO.  

-        Chodník na ul. Olomoucká – z jedné části u zadního vjezdu a hlavního vjezdu do Psychiatrické léčebny je zvýšena obruba. Bude snížena v příštím roce v rámci údržby.

Před Psychiatrickou léčebnou se dále nachází velký vzrostlý strom, který svými kořeny poškodil chodník, chodník lze ale opravit pouze v případě jeho pokácení, což musí povolit odbor životního prostředí. Strom vypadá zdravě, domníváme se, že důvod poškození chodníku nebude dostačující pro vydání povolení k jeho kácení.

Chodníky uvnitř areálu slezské nemocnice a Psychiatrické léčebny nejsou ve vlastnictví SMO, za jejich stav SMO neodpovídá.