Blokové čištění ulice Olomoucké

Upraveno: 05.03.2020

Prosím, kdy už se bude zametat štěrk na krajnicích na ul. Olomoucká? Jsou ho tam takové nánosy, jak uprostřed kruté zimy, navíc plechovky od piv, pet láhve, střepy, vajgly... Jezdím tudy do práce a z práce na kole, už jsem několikrát píchla, takže raději riskuji pokutu za jízdu po chodníku. Opravdu Olomoucká je ostudou města, taková špína se nikde neuvidí. Zjistila jsem, že tato ulice patří ředitelství silnic a dálnic, ale myslím si, že sjednání úklidu patří do kompetence města Opavy. Mohlo by se s tím něco udělat, už bude květen!!! A určitě už nebude mrznout ani sněžit.

Vyjádření stavbyvedoucího firmy Značky Morava, a.s.:

Dobrý den,

dne 6.5.2019 proběhne na předmětné komunikaci rozmístění PDZ – tyto budou informovat řidiče, že dne 10.5.2019 prioritně proběhne v době 7:00-14:00 blokové čištění silnice 1/46- Olomoucká ulice – obousměrně. Proběhne zde nejen čištění vozidlem samosběru s umytím předmětné komunikace, ale také čištění odvodnění – žlabů, čištění dvojřádků, čištění kanalizace a čištění vpustí a šachet. Tento informační dopis zasílám také na městskou policii.

V předchozím období byl tento generální úklid již prováděn, ale díky neukázněným řidičům nebylo možné některé úseky předmětné silnice vyčistit (parkování neukázněných občanů města - přes zákaz v uvedeném čase).