Břeh před mostem v ulici Olomoucká

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, co píši není nic proti Vám ani proti komukoliv jinému, jen chci upozornit na pokrytectví naší společnosti. Co se bude oslavovat? Že celý rok děláme kolem sebe a na všech možných místech nepořádek, potom se vyhlásí úklidová akce a za rok se to ve zvýšené míře opakuje? Že ani za půl roku nedokážeme někoho donutit k úklidu na tak vizuálně exponovaném místě jako je břeh před mostem v ulici Olomoucká? Nereaguje magistrát, vedení magistrátu ani správce pozemku. Tak bych očekával, že v rámci „ oslav “ bude na počest „ Dne Země “ i zde proveden úklid. K uvedenému programu bych doporučil exkurzi k Albertu u ulice Olomoucká, kde se po dvanácti letech „ šnečí rychlostí “ provádí úklid listí a úpravy okolí.

Vyjádření není nutné, zajištění úklidu kýmkoliv ano. Bez ohledu na to, kdo je majitelem a správcem pozemku to je stále vizitka Statutárního města Opava, kolem které denně projdou stovky lidí. Je to i vizitka současného vedení magistrátu. Také to je důkaz, že vzdálenost mezi „ břehy “, t.j. mezi správou a občanem, se prohlubuje, místo aby je spojoval stejný zájem o zlepšení stavu kolem nás. Žádné velkolepé akce, po kterých zůstává velkolepý nepořádek, k tomu v žádném případě nepřispívají. Nejsem žádný aktivista, jen mě stále překvapuje, kde jsou zalezlí všichni ti Zelení, Změna pro Opavu atd.

Vyjádření ředitele Regionální správy majetku Brno:

Dobrý den,

České dráhy a.s., Regionální správa majetku Brno, jako vlastník dotčeného pozemku, posoudily Vaši žádost o spolupráci jako oprávněnou. Na předmětném pozemku byl proveden úklid a v současné době probíhá posouzení četnosti úklidu, respektive její úprava tak, abychom předešli dalším podnětům občanů města na zanedbanou údržbu ploch v majetku naší společnosti. Sekání porostu a úklid lokality na břehu před mostem v ulici Olomoucká je plánován do konce měsíce června.