Černá skládka u garáží na ulici Bochenková

Upraveno: 05.03.2020

Prosím o úklid u garáží Bochenková ulice za bývalou rentou opět tam někdo založil černou skládku. Děkuji za kladné vyřízení. Majitelé garáží.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Jmenovaná skládka a všechny ostatní skládky v garážištích na ulici Bochenkově byly nafoceny a společně s mapkou jejich rozmístění byly ve druhém kalendářním týdnu tohoto roku zaslány k dořešení na Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy.