Černá skládka v příkopu u supermarketu Terno

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den,

bylo by možné prosím zatlačit na supermarket Terno, aby si uklidila bordel v příkopu před obchodem?

Každý den tudy projíždím, je to příšerné. Nedejbože, že k nám zavítá někdo na návštěvu z ciziny, to se pak opravdu stydím.

Děkuji.

Vyjádření referenta majetkové správy ŘSD:

Vážení, reaguji tímto na Váš e-mail z dnešního dne 25.3.2019 označený jako podnět k uklizení pozemků ve správě ŘSD (příkopy u obchodního centra Terno, silnice I/57 Krnovská)

V předmětné záležitosti musím předem upozornit na skutečnost, že nejen tato lokalita nás již dlouhodobě trápí a zatěžuje nejen po finanční stránce. Úklid těchto pozemků probíhá každoročně min. 2 ročně a i v letošním roce je první jarní úklid již naplánován na příští týden. Bohužel jistě chápete naši bezmoc, kdy evidentně původcem odpadu není ŘSD ani její činnost, ale především lidé bez domova. Opakované vyklízení nepořádku z míst, kde se skupiny bezdomovců zdržují, je nekonečná práce. ŘSD ČR v rámci svých možností vyvíjí maximální úsilí o řádnou správu svých pozemků. Není však v našich možnostech mít dotčené pozemky „pod neustálým dozorem“ a zabránit vstupu výše uvedených osob, které jsou původci znečištění.

V souvislosti s výše uvedeným tímto žádáme o součinnost Magistrát města Opavy, v podobě zvýšení hlídkových aktivit strážníků Městské policie, která je zřízená obecně závaznou vyhláškou a jako orgán zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Strážníci Městské policie Opava mají dle uvedeného zákona o obecní policii v rámci svých hlídkových služeb možnost zabránit znečišťování dotčených pozemků. Zároveň jejich zvýšená hlídková aktivita může působit na tyto osoby preventivně.

Pevně věříme, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří dosáhnout dlouhodobějšího řešení problematické situace a jsme ochotni o něm kdykoliv osobně jednat. Mimo součinnost s MP Opava navrhujeme případné umístění velkoobjemových kontejnerů nebo se pokusit vybrané lidi bez práce nebo bez domova do úklidu těchto lokalit zapojit.

 

Vyjádření pracovníka elektronické komunikace s veřejností:

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, který jste nám zaslala. Zpráva byla poslána také na Městskou policii Opava. Věřím, že se daná situace do budoucna zlepší a nebude se opakovat.