Černá skládka na ulici Heydukovavvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Upraveno: 05.03.2020

Na Heydukové ulici vedle kontejnerů je už více jak týden nepořádek a stále tam lidé odkládají další krámy. Prosím, zjednejte nápravu.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Bohužel tento druh černých skládek, kdy si občané kontejnerové stání pletou se sběrným dvorem a místo, aby velkoobjemový odpad odvezli do nejbližšího sběrného zařízení, vyhodí věci před dům, je po celém městě Opavě nespočet.

Černou skládku odstraníme v nejbližším možném termínu.