Chybějící chodník u nově budovaného obchvatu Opavy u Stříbrného jezera

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, na nově budovaném obchvatu Opavy končícím u Stříbrného jezera je velice blbě vyřešená situace pro chodce.

Na vjezdu z ulice U Dráhy ke Stříbrnému jezeru chodník končí a nikam dál nevede (viz příloha s fotkami). V případě že jde člověk od Stříbrného jezera zezadu, nemá možnost pokračovat na křižovatku ulic u Dráhy a Rolnická a je nucen se vracet až k ubytovně u pana Krečmera. 

Vzhledem k tomu, že v této lokalitě bydlíme a řešíme to velmi často, chtěl bych požádat, zda by bylo možné tuto situaci přehodnotit a chodník dodělat. S prostorem v těchto místech není problém.

 

Vyjádření vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy:

Dobrý den,

nově budované chodníky jsou realizovány v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“, a to na základě vydaných povolení a stanovisek dotčených orgánů. Hlavním stavebníkem a investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Město Opava v současné době nemá v plánu  výstavbu dalších chodníků v této lokalitě, nicméně lokalita bude po zprovoznění celé stavby sledována a následně vyhodnocena případná potřeba na doplnění chybějící infrastruktury.