Chybějící poklop ke kanálové vpusti v Kylešovicích

Upraveno: 05.03.2020

Na ulici Hlavní v Kylešovicích, naproti zastávce MHD Kylešovice hřbitov chybí poklop na kanálové vpustí. Je to skryté v trávě a hrozí že tam spadne nějaké zvíře nebo i dítě. Občan Opavy.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Dobrý den,

k Vašemu upozornění a dotazu na poškozený poklop naproti domu Hlavní 870/184 v Kylešovicích na ulici Hlavní po ověření přímo v terénu uvádím:

v místě na pozemku parc. č. 366/3 se nachází revizní šachtička, ve které je ukončena splašková kanalizační přípojka vyvedená na pozemek parc. č. 366/3 v rámci stavby splaškové kanalizace realizované v ulici v minulosti Městem Opavou. Splašková kanalizace byla SmVaK Ostrava a. s. předána smlouvou k provozování. Kanalizační přípojky, ale nejsou předmětem provozování a SmVaK Ostrava a. s. za ně tudíž neodpovídá.

V současné době na vybudovanou veřejnou část kanalizační přípojky není připojena domovní částí přípojky žádná nemovitost a kanalizační přípojka je prozatím nefunkční. Za technický stav kanalizační přípojky odpovídá její majitel a tudíž Město Opava. Jelikož SmVaK Ostrava a. s. provozuje pro Město Opavu na základě Koncesní smlouvy splaškovou kanalizaci, tak z důvodu zejména urychleného vyřešení problému a zabránění tak hrozícímu nebezpečí možného úrazu veřejnosti, zajistíme v termínu do 31. 1. 2020 opravu tělesa revizní šachtičky.