Kontejnerové stání, nepořádek 2

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, dne 3.2.2019 jsem Vám posal dotaz ohledně úklidu a nepořádku kolem kontejnerového stání v ulici Joži Davida vedle budovy SSMSK v Opavě - Kylešovicích.  Předem chci poděkovat všem osobám, které se uvedeným dotazem a problém zabývaly. Dále chci poděkovat za odpověď ( viz příloha)od pana náměstka Giráška z TS Opava.

Od uveřejněné odpovědi jsem si povšiml, že ke kontejnerovému stáni dojíždí pán ve žluté vestě, který provede úklid kolem kontejnerového stání. Pána jsem si všiml i dnešního dne 19.2.2019 kdy kolem 07:40 hodin se dostavil ke kontejnerovému stání a provedl úklid kolem něj. Pánovi za jeho práci chci poděkovat. ''Děkuji''

Jelikož nevím jak byla konkrétně věc vyřešena a jaká je dohoda mezi životním prostředím a TS Opava a na pána si nechci stěžovat, zajímalo by mě, jaký rozsah úklidu kolem kontejnerového stáni má pan za úkol. Jelikož pán uklidil blízky prostor kolem kontejnerového stání, ale rozfoukané papírky které se nacházejí na travnaté ploše a v keři ´ponechal tak jak jsou. Abych pánovi nekřivdil, pořídil jsem fotodokumentaci po jeho odjezdu v 08:00 hodin dne 19.2.2019.

Tímto by mě zajímalo, kdo rozfoukané papírky na travnaté ploše a v keři uklidí. Zdali toto provede vlastník pozemku což je SSMSK Opava, nebo dle dohody má toto provádět pracovník co zde dojíždí a nebo úklid mají provést pracovníci TS Opava, jelikož se nepořádek nachází ve vzdálenějším perimetru?

Nechci abyste mě teď považovali za nějakého pedanta a nebo snad za nějakého sledovače, jen bych si přál, aby blízké okolí bylo stejně v čistotě a v pořádku než se na místě udělalo kontejnerové stání.   Nebo vemte moji zprávu jako poukázaní na to, jak probíhá vámi uvedené opatření a sdělení, které jste zveřejnili. Je totiž trošku úsměvné, když někdo uklidí kolem kontejneru a v blízkém okolí ponechá rozfoukané smetí pocházející od kontejnerů. Budí to potom dojem, že co je v okolí kontejnerů nás už nezajímá, my jsme si své místo uklidili a že je kolem nepořádek, to už není naše věc.

Vyjádření vedoucí odboru životního prostředí MMO:

Dobrý den,

veřejné prostranství kolem kontejnerového stání na ul. Joži Davida je uklízeno klienty organizovanými v rámci veřejné služby, kteří zde vykonávají tuto činnost 16 dnů v měsíci. Tato aktivita bude zajišťována stejnou formou i nadále a v případě potřeby bude rozšířena rovněž na pozemky par. č. 1437/27 - parkoviště a par. č. 1437/21- zelená plocha.

S přáním pěkného dne

Ing. Marie Vavrečková