Nepojízdná auta na ulici Krnovská

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, parkovišti za domy na adrese Krnovská 2269/23 a 2270/25 stojí 3 nepojízdná vozidla (Škoda s SPZ, Škoda bez SPZ - bylo přitáhnuto na laně a Audi bez SPZ). Situace byla nahlášena mailem na Městskou policii 4.2.2019, zatím bez reakce.

Vyjádření pracovníka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMO:

Dobrý den,

v souladu s platnou legislativou nelze vozidla považovat za vrak, aby s nimi mohlo být v tomto duchu nakládáno (odstraněno) → viz komentář k § 19c, zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích: „Za vrak je považováno silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce. Konkrétní posouzení stavu vozidla a rozhodnutí, zda se jedná o vrak, je otázkou technickou, nikoli právní. Důležitou vlastností vraku je jeho zjevná nezpůsobilost k provozu. Proto vrakem nebude např. vozidlo, jehož majitel se pouze opozdil s technickou prohlídkou vozu. Aby se jednalo skutečně o vrak, vozidlo by muselo být technicky, nikoli jen úředně, nezpůsobilé. Proto za vraky není možné považovat ani ta vozidla, která byla z rozhodnutí jejich majitelů dočasně vyřazena z evidence vozidel (jejich majitel u úřadu odevzdal poznávací značky, aby nemusel platit po určité období povinné ručení apod.). Tato vozidla sice nesmějí být odstavena na komunikaci, nejsou ale vrakem - nechybí jim žádná podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozu.“