Nepořádek u kontejnerů na náměstí Sv. Hedviky 10-12

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den,  dne 12/12/2018 jste uveřejnili odpověď, jak se bude řešit neustálý nepořádek kolem níže uvedeného kontejnerového stání.  Bohužel jste se nezmínili ani slovem, proč je pro město a jeho technické služby nemožné vysadit pár (3-4 by postačily) naprosto obyčejných keřů za skutečně pár korun kolem tohoto stání a tak by se odstínil pohled a odvrátil zápach vycházející z kontejnerů. Odpověděli jste jen na to, co se hodilo ...Jak jsme se dočetli není norma na zápach, který se šíří z kontejnerů a tím není dána ani vzdálenost mezi zapáchajícími kontejnery a lidským obydlím. Velmi zajímavé, že nikdo neřeší kvalitu bydlení - přitom hygiena i město by mělo být svým občanům oporou a sami navrhnout řešení vedoucí k příjemnému bydlení. Je pro nás zklamáním, že investice v rámci pár stokorun (keře stojí kolem 100,-) je pro město tak problematická. Jsme Vaši občané, pracující a platící daně, ze kterých má svou část i město, které by mělo svým občanům být oporou, a proto žádáme o slušné podmínky pro bydlení v tomto městě. viz. původní dotaz:

Žijeme ve 21. století a nevzhledné a zapáchající kontejnery jsou zde stále přímo u obytných domů  - asi by to vadilo každému z TSO, kdyby toto měl neustále před a pod okny svého bydlení. Snad by se mělo modernizovat také stání pro tyto kontejnery a trošku zapáchající a nevzledné kontejnery oddělit od obydlí nějakou naprosto jednoduchou cihlovou stěnou nebo výsadbou vyšších keřů. Asi to nejsou nijak závratné sumy na toto jednoduché řešení a mělo by to být naprostým standartem stejně jako úklid zaměstnanci TSO také okolo kontejnerů. Zde bývá velmi často nepořádek také kolem kontejnerů, odložené věci apod, ovšem při odvozu odpadu je toto většinou přehlíženo a nepořádek je ponechán na místě. V případě nečinnosti TSO budeme jako sdružení vlastníků bytů dále kontaktovat Hygienickou stanici v Opavě, aby začali řešit vnikání zápachu  do bytů okolo těchto kontejnerů, protože si myslíme, že povinnosti vlastníků odpadových nádob je zajistit také jejich umístění tak, aby nebylo na obtíž zápachem ani jiným vlivem na jejich okolí.

Vyjádření pracovníka životního prostředí MMO:

Dobrý den, bylo provedeno šetření v uvedené lokalitě. V kontejnerovém stání jsou umístěny čtyři kontejnery na komunální odpad s četností svozu 1xtýdně – vzdálenost kontejneru nejbližšího k oknům činí cca 7 m. Dále je zde umístěn kontejner na papír a plast. Okolí kontejnerů je uklízeno technickými službami v den svozu, v akutních případech prostřednictvím pracovníků tzv. veřejné služby a obecně prospěšných prací. V případě, že jsou zde odloženy velkoobjemové odpady je vystavena zvláštní objednávka na úklid těchto odpadů, které patří do třech sběrných dvorů, zřízených mimo jiné pro odkládání těchto odpadů ze strany občanů.

Byly odebrány dva kontejnery a u stávajících dvou byla navýšena četnost svozu na 2x týdně, tak aby docházelo k častějšímu vyprazdňování kontejnerů. Ustavení kontejnerů bylo změněno tak, aby kontejnery na komunální odpad byly co nejdál od oken, v současnosti se jedná o cca 10 m. Úklid kolem kontejnerů bude probíhat ve stávajícím režimu – v den svozu technické služby, dále pak pracovníci veřejné služby a obecně prospěšných prací. Velkoobjemové odpady dále samostatnou objednávkou.

Je nutné podotknout, že na tomto nepořádku se podílejí občané samotní. Při dnešním šetření 26.3.2019 byly u kontejnerů na komunální odpad odloženy dva sáčky s komunálním odpadem a nějaké textilie, ačkoliv v kontejnerech ještě byl dostatek místa. To stejné se týkalo kontejneru na plasty z jedné pětiny zaplněného a před kontejnerem je odložena polystyrenová krabice s plasty. Dle našeho úsudku se jedná o odpad občanů, kteří z bydlí a mnohdy se jim jenom nechce, kontejnery otevřít a odpad zde odložit. 

Neuvažujeme o ohraničení kontejnerového stání zdí. Obecně na území města od toho upouštíme, ze zkušenosti víme, že takto vznikají skrytá zákoutí, kde vzniká větší možnost vzniku nepořádku a odkládání odpadů a mnohdy, zde "občané vykonávají potřebu“.

O výsadbě živého plotu rovněž neuvažujeme, dle zahradnických postupů není výsadba keřových porostů pod vzrostlé stromy vhodná.