Nepořádek u kontejnerů na parkovišti Olomoucká a roh na Purkyňovu

Upraveno: 05.03.2020

Automobiliště z okolních vesnic závaží odpad a vůbec jim nevadí, že kontejnery jsou určeny pro bytovky. Odpad pohodí mimo kontejnery. Čím luxusnější vozidlo, tím větší nepořádek osádka vytvoří.

Prosim o úklid a instalaci kamerového systému nebo alespoň fotopasti. Děkuji.

Vyjádření pracovníka odboru životního prostředí MMO:

Dobrý den,

předmětné stání se pravidelně, tzn. minimálně 1x týdně uklízí. Počet kamer je bohužel omezený. Požádali jsme Městskou polici, aby prověřila i tuto možnost. Zároveň jsem je požádal, aby předmětné stání po určitou dobu více kontrolovali.

Vyjádření Městské policie Opava:

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Danou lokalitu jsme několikrát kontrolovali a k žádnému zjištění nedošlo. Bohužel, v současné době nemůžeme pro tuto oblast instalovat kamerový systém, z důvodu použití kamer pro jiné potřeby Městské policie. Každopádně do budoucna se s nimi počítá.