Nepořádek v parku Joy Adamsonové

Upraveno: 05.03.2020

Opakovaný nepořádek v parku Joy Adamsonové. Plné odpadkové koše. PET láhve rozeseté po parku.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Dnes, tj. 11.2.2020, se prováděl úklid v této lokalitě a byly rovněž vyvezeny odpadkové koše. Odpadkové koše na náměstí Joy Adamsonové se vysypávají každý druhý pracovní den a v sobotu.