Nepořádek ve Dvořákových sadech

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den,

občané bez domova používají často úkryt v ambitu u dětského domova v Dvořákových sadech a používají k úlevě křoviny v okolí. Úklid města těmto prostorům nevěnuje pozornost. Navíc jsou tyto prostory v blízkosti Matiční jídelny.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Jak ambit, tak celý prstenec městských parků je uklízen min. 3x týdně. V případě zjištění nepořádku, nebo na popud Městské policie (někdy i v její přítomnosti) je ambit uklízen opakovaně, téměř denně.