Nepříjemný zápach z polí

Upraveno: 05.03.2020

Bydlíme v Kateřinkách, teď večer jde z polí takový šílený smrad, nedá se ani větrat. Zemědělci nás tráví, jak si to mohu dovolit? Je to každý rok stejně!!!

Vyjádření vedoucího oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady:

Dobrý den,

Způsob používání hnojiv je regulován v ustanovení § 7 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění pozdějších předpisů Konkrétně § 7 odst. 4 zní:

„Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory a hnojení travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní. Po aplikaci tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv na povrch orné půdy se zapracovávají hnojiva do půdy nejpozději do 48 hodin; to neplatí pro vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin.“

Provádění této vyhlášky je v gesci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

K uvedenému je třeba podotknout, že v případě, když jednotliví zemědělci provádí aplikaci např. kejdy v různé dny, pak zápach trvá více dní a není nástroj, jak toto ovlivnit.