Odpad kolem kontejnerů

Upraveno: 05.03.2020

Automobiliště z okolních vesnic závaží odpad a vůbec jim nevadí, že kontejnery jsou určeny pro bytovky. Odpad pohodí mimo kontejnery. Čím luxusnější vozidlo, tím větší nepořádek osádka vytvoří. Prosim o úklid a instalaci kamerového systému nebo alespoň fotopasti. Děkuji.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Dne 14. 1.  bylo oznámení o černé skládce předáno k úklidu, skládka bude v nejbližším možném termínu odstraněna.

Vyjádření pracovníka odboru životního prostředí magistrátu města Opavy:

Počet kamer je bohužel omezený. Požádali jsme Městskou polici, aby prověřila i tuto možnost. Zároveň jsem je požádal, aby předmětné stání po určitou dobu více kontrolovali.