Oprava chodníku ke Stříbrnému jezeru

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli dojde k opravě chodníku, který slouží jako přístup z východní strany ke Stříbrnému jezeru. Na pozemku 1985/22 k.ú. Opava-Kateřinky je chodník absolutně neschůdný, protože je tak zarostlý a poničený a hrozí na něm nebezpečí úrazu. Dále na jeho pokračovaní směrem k bývalé točně autobusu 213,na části pozemku 1985/6 ,kde byl díky stavbě obchvatu úplně zlikvidován. Celý bývalý chodník je značně využíván návštěvníky jezera a rovněž sloužil jako přístupový chodník k rekreačnímu areálu Slunečnice. Jelikož nebyl vybudován ani nový přístupový chodník současně s obchvatem, jak už jsme byli informováni ani nebude, chtěl bych se zeptat jestli dojde opravě aspoň původního chodníku. Rovněž pokračování chodníku směrem k jezeru na pozemku 1985/229,který byl rovněž ve vlastnictví města se převedením bývalé firmě Kosper (současný vlastník Mareos s.r.o), město chodníku a tudíž povinnosti ho udržovat zbavilo, chodník je rovněž v havarijním stavu a město již novou náhradu nemá asi zájem řešit.

Děkuji za odpověď pokud je reálná a eventuální podnět k nápravě.

Vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy a evidence budov odboru majetku MMO:

Dobrý den, k uvedenému podnětu po prověření uvádím, že chodník není v majetku města. V rámci připravovaného projektu revitalizace Stříbrného jezera, jehož realizaci předpokládáme v roce 2020 bude vybudována m.j. i nová část obslužných komunikaci tohoto areálu. Nová síť nebude obsahovat přístup uvedeným“ chodníkem“. Po dokončení projektu bude v rámci prvního roku provozu provedeno vyhodnocení funkčnosti vybudované sítě obslužných chodníků a v případě nutnosti bude proveden návrh na jejich doplnění.