Parkování na ulici Bílovecká u prodejny Hruška

Upraveno: 05.03.2020

V Kylešovicích na ulici Bílovecká naproti vjezdu do MDPO je prodejna Hruška s parkovištěm. Na tamto parkovišti byli 2 místa rezervovaná pro tělesně postižené, ale od minulého roku jsou tato místa vyhrazená pro danou SPZ.  Nová místa pro jiné tělesně postižené, kteří chtějí jít nakupovat vůbec nejsou.

Vyjádření pravocníka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMO:

Na ulici Bílovecká u prodejny Hruška je dopravním značením vyhrazeno cca 6 parkovacích míst pro zákazníky a zaměstnance prodejny Hruška, které je umístěno na pozemku ve vlastnictví provozovatele této prodejny. Na přiléhajícím veřejném parkovišti ul. Bílovecká byla parkovací místa vyhrazena pro občany se zdravotním postižením bydlících v této oblasti. Pro provedeném místním šetření bylo zjištěno, že doplnit parkovací místo  pro vozidla zdravotně postižených osob není bez stavebních úprav možné. Odbor dopravy projedná s vlastníkem pozemku a správcem komunikací zajištění stavebních úprav splňujících požadavky na vyhrazení parkovacího místa pro vozidla osob se zdravotním postižením.