Parkování na ulici Hobzíkova

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou. Na ulici Hobzíkova (parkoviště u panelového bloku) jsou nyní dvě parkovací místa označené pro invalidy, z toho jedno místo je s dodatkovou tabulkou registrační značky automobilu, majitel vozidla je bohužel po smrti. Tyto dvě místa nejsou využívaná. Je nutné, aby tyto místa byla takhle označená a tak zabírala místo pro parkování jiných aut? Žádné auto označené průkazem ZTP/P zde neparkuje. Na tomto místě je neustále problém s parkováním. Lidé jsou tak nuceni parkovat na chodníku a na trávě. 

Dále bych ráda věděla, kam se mám obrátit s prosbou o zavedení vodorovného vyznačení parkovacíh míst. Jelikož se jedná o parkoviště bez “pruhů na parkování” lidé parkují bezohledně a tak mezi autama je nesmyslně i 2 metry nevyužitá plocha. Bez vyznačených čar však neporušují žádné pravidlo.

Také zde stojí dvě odstavená auta déle jak dva roky, jedná se o Škoda Octavii s registrační značkou 8T50243, a auto s spz 5T07238, kterému dokonce chybí přední spz, a u kterého se domnívám, že ani nemůže mít platnou stk a pojištění odpovědnosti.

Prosím o prověření a radu jak postupovat ve výše uvedeném problému týkající se označení parkovacích míst.

Děkuji.

Vyjádření pracovníka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMO:

1) U vyhrazeného parkovacího místa pro majitele vozidla, který již zemřel, bylo zrušeno konkretizace vozidla, tzn. bylo zde ponecháno obecné vyhrazení pro jakéhokoliv držitele parkovacího průkazu (dříve ZTP). V současné době jsou zde takto vyhrazená parkovací místa v celém úseku celkem dvě, což je na daný počet parkovacích míst odpovídající normě (do 20 musí být jedno, do 40 dvě a na 40 musí být 5 % z celkového počtu) . S ohledem na tuto normovou povinnost proto tato vyhrazená místa musí být zachována.

2) Uvedená vozidla (8T50243, 5T07238) byla prověřena z hlediska vraků a bylo zjištěno, že charakter vraku nesplňují („Za vrak je považováno silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce. Konkrétní posouzení stavu vozidla a rozhodnutí, zda se jedná o vrak, je otázkou technickou, nikoli právní. Důležitou vlastností vraku je jeho zjevná nezpůsobilost k provozu. Proto vrakem nebude např. vozidlo, jehož majitel se pouze opozdil s technickou prohlídkou vozu. Aby se jednalo skutečně o vrak, vozidlo by muselo být technicky, nikoli jen úředně, nezpůsobilé. Proto za vraky není možné považovat ani ta vozidla, která byla z rozhodnutí jejich majitelů dočasně vyřazena z evidence vozidel (jejich majitel u úřadu odevzdal poznávací značky, aby nemusel platit po určité období povinné ručení apod.). Tato vozidla sice nesmějí být odstavena na komunikaci, nejsou ale vrakem - nechybí jim žádná podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozu.“)

3) Vyznačením jednotlivých parkovacích míst (parkovacích „boxů“) by došlo ke snížení celkové kapacity kolmého stání, protože jednotlivé boxy by vzhledem k šířkovému uspořádání parkoviště s komunikací nebylo možné vyznačit v celé délce.   

Vyjádření MPO:

Obě vozidla stojí na parkovišti v souladu s pravidly silničního provozu a nedopouštějí se žádného protiprávního jednání. Vozidlo Škoda Octavia, RZ 8T5 0243 má platné povinné pojištění u České pojišťovny, druhé vozidlo Saab, RZ 5T0 7238 nemá pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, čímž provozovatel naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 16, odst. 1, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Podezření z přestupku již bylo v minulosti oznámeno Odboru dopravy, oddělení dopravních přestupků, Magistrátu města Opavy.