Pití alkoholu a porušování vyhlášky

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, předpokládám, že stále platí zákaz požívání alkoholu v rozsahu, jak je uvedeno v původním předpisu OZV 5/2011. Už jsem min. jednou upozorňoval,  že se v parku „ Slezský odboj “ popíjí alkohol a to i před školou v okruhu menším než 100 m. Tak tomu bylo ráno i odpoledně dne 4.6.2019, aniž by to někomu vadilo. Předem odmítám paušální vyjádření např., že ze strany MPO je této záležitosti věnována pravidelná a zvýšená kontrola, že nebylo zjištěno žádné porušení zákona nebo chování, narušující veřejný pořádek ap. Parkem procházím dost často a vždy je v obležení skupinkami podivných individuí, což v případě, že se jedná o tak veřejný prostor před školou, před soudem a svým způsobem také o pietní místo, považuji za dost nevhodné.

Vyjádření Městské policie Opava:

Dobrý den,

děkuji za Váš podnět a nejprve budu citovat OZV města Opavy

OZV 5/2011 K ZABEZPEČENÍ NĚKTERÝCH MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Článek 3

Omezení požívání alkoholu

1.2.        v okruhu 100 m od škol a školských zařízení, vysokých škol a dětských hřišť

 

jak z výše citované vyhlášky města Opavy vyplývá, stále platí zákaz používání alkoholu v okruhu 100 m od škol. K Vašemu podnětu o popíjení alkoholu v parku na náměstí Slezského odboje v Opavě, i když odmítáte paušální tvrzení, že městská policie v dané lokalitě provádí kontroly, Vám musím sdělit, že jen v období od 04.07.2019 do 10.07.2019 bylo provedeno celkem 19 kontrol v různých časech. V 18 případech hlídky neshledaly žádné protiprávní jednání. V 1 případě byly osoby porušující vyhlášku města řešeny strážníky na místě.

Městská policie Opava dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů, jak jí to ukládá zákon. Každé porušení zákona, které při své kontrolní činnosti zjistí, řeší buď na místě, nebo oznámením příslušnému orgánu.

Ještě jednou děkuji za Váš podnět, a pokud zjistíte nějaké protiprávní jednání, zavolejte na linku 156 městské policie a strážníci se Vaším podnětem budou zabývat.

 

Vyjádření ředitele opavské pobočky Armáda spásy v České republice, z.s.:

Dobrý den, 

Armáda spásy provozuje sociální službu, takže z hlediska zákona o soc. službách nepůsobí represivně vůči zájemcům či klientům. V tomto případě na nás by bylo po upozornění, že se tam pravidelně schází potencionální osoby bez přístřeší, abychom je oslovili a nabídli naše služby. Dále, pokud se na veřejném prostranství porušuje zákon ...alkohol, nepořádek, hluk apod. měla by zasáhnout městská policie a represí a důsledností se postarat, aby osoby tyto osoby nenarušovaly veřejný pořádek a neznečišťovaly okolí školy. 

Záležitost kolem školy v parku Slezského oboje je dlouhodobá. Městská policie by měla pravidelně monitorovat tento prostor, v případě porušení vykazovat tyto osoby a tím zajistit bezpečí hlavně pro děti před školou.    
Bohužel víme, pokud se jedná o o soby žijící životem bezdomovce, že nemají co ztratit a nějaká finanční pokuta je neodradí od dalšího narušování. Mnohdy nezbývá nic jiného než pravidelně hlídat, vykazovat tyto osoby, apod..zvláště když se jedná o prostor před školou.