Poničený chodník a kus vozovky na ulici Ruská

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, na ulici Ruská č.p. 2 s křižovatkou 8. Května je vlivem porostu stromu poničený chodník a kus vozovky.

Vyjádření referentky odboru majetku města:

Asfaltový povrch komunikace a dlážděný povrch chodníku je poškozen v důsledku kořenového systému stromu, který není ve vlastnictví Statutárního města Opavy. Opravu povrchu komunikace a chodníku lze provést pouze po provedení redukce kořenového systému. V případě zjištění, že je třeba odstranit hlavní kořeny stromu nemůže odbor majetku města tyto kořeny nechat odstranit. Muselo by dojít ke kácení stromu, na základě vydaného povolení ke kácení OŽP a podané žádosti vlastníka stromu.