Přenesení dopravního značení na ulici Zahradní

Upraveno: 05.03.2020

Pěkný den, někdo nám na palouk u Zahradní ulice donesl v noci značku “slepá ulice“ asi z Hradecké.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Předmětné přechodné dopravní značení není v majetku TSO s.r.o., které jej ani neosazovaly. Přesto jej četa dopravního značení přemístí na původní místo.