Řešení odpadu na sídlišti Liptovská

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, chcete zdražit poplatky za odpad, ale jak si všímám na sídlišti Liptovská každý den jezdí auta z okolních vesnic a hází zde svůj odpad do popelnic. Jedou na poštu a zpět zastaví u popelnic a vysypou svůj týdenní odpad do kontejnerů a mají to zadarmo. Dá se to nějak řešit?

Vyjádření Městské policie Opava:

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Předem chci reagovat na Vaši větu:

Jedou na poštu a zpět zastaví u popelnic a vysypou svůj týdenní odpad do kontejnerů a mají to zadarmo

-nikdo to nemá zadarmo. Povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen zákon) vztahuje na každou fyzickou osobu, ať má trvalý pobyt v Opavě či v okolních obcích.

Je třeba si uvědomit, že jedná-li se o sběrné nádoby či odpadkové koše, kdekoliv ve městě, nelze nikoho postihovat za to, že do nich vhazuje odpad. Naopak je přestupkem, vhazovat odpad mimo určená místa.