Sečení travnatých ploch v Opavě

Upraveno: 05.03.2020

Kateřinky západ. Jak vypadá to zarostlé sídliště?! Ostuda, katastrofa. Je to opětovně, v čem je chyba?

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Obyvatelé českých měst si budou muset zvykat na přírodnější ráz trávníků ve svém bydlišti. Přetrvávající sucho a rychlé ubývání hmyzu z české krajiny vedou radnice napříč celou Českou republikou k tomu, aby omezovaly sekání trávy na vybraných místech.

Travnaté plochy ve Statutárním městě Opava, do kterých spadají nejen velké zelené plochy, ale také pásy podél vozovek jsou sekány dle lokality v různých intenzitách sečení od 3 x – 7 x ročně. Např. silniční příkopy a zeleň nižší důležitosti jsou sekány s nižší intenzitou, než plochy v centru města a na sídlištích, nebo zelené pásy podél vozovek což je dopravní prostor, který naopak zarostlý zůstat nemůže. Nejen při sečení travnatých ploch, ale všeobecně při údržbě zeleně ve Statutárním městě Opava, se bude vycházet z tzv. Adaptační strategie Statutárního města Opavy na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu. Cílem adaptační strategie je nepříznivé dopady změny klimatu co nejvíce zmírnit, zachovat dobré životní podmínky, uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. Jedním z doporučených opatření, je ponechávat větší výšku travního porostu. Sečení travnatých ploch bude realizováno v závislosti na klimatických podmínkách roku, avšak počítáme s omezením v průměru o min. 1 seč.

Zelené plochy na uvedeném sídlišti byly sekány 22. 4. 2019 a další seč bude provedena v průběhu příštího, tj. 22 kalendářního týdne tohoto roku.