Špatný stav ulice Otická

Upraveno: 05.03.2020

Vedlejší silnice mezi hřbitovní zdí a zahrádkami Otická ul. je ve velmi špatném stavu. Tuto cestu využívají zahrádkáři a také pracovníci vodárny a hlavně cestu devastují těžké a velké zemědělské stroje, které jezdí na pole za hřbitovem. Po posledních opravách, kdy se jen zasypaly díry štěrkem je stav ještě horší. Dočkáme se někdy opravy této komunikace?

Vyjáření náměstka primátora Michala Jedličky ke stejnému podnětu od jiného občana:

Dobrý den,

ve věci technického stavu cesty U hřbitovní zdi ústící na ulici Otická a nutnosti její opravy, se kterou jste se již obrátil jménem ZO Otická na mého předchůdce pana Halátka, ZMO a nyní i na mě vám sděluji následující. Na základě mého osobního šetření, kterého jste se i vy zúčastnil, na místě samém, musím konstatovat, že stav zmíněné cesty vyžaduje opravu. Po konzultaci s TSO tato oprava může být provedena ve dvou etapách. A to tak, že v letošním roce budou zasypáním provedeny opravy výtluků a v roce následném, lze zařadit akci do rozpočtu města s cílem kompletní opravy cesty.

Co se týče obnovy žlutých čar u vjezdů do ZO Otická z ulice Otická, Vám oznamuji, že bude zajištěna jejich obnova.

 

Vyjádření vedoucího oddělení správy a evidence budov MMO:

Odbor majetku zabezpečoval následně částečnou opravu této komunikace prostřednictvím Technických služeb ve finančním objemu cca 80 tis. Kč.