Suché stromy na ulici Antonína Sovy

Upraveno: 05.03.2020

Tři suché stromy na ul.Ant.Sovy před vchodem č.18. Zároveň bych chtěla poděkovat technickým službám za skvělou spolupráci při odstraňování suchých stromů v Kateřinkách.

Vyjádření referenta oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí MMO:

Dobrý den, dřeviny rostou na pozemku parc.č.3144 v k.ú.Kateřinky u Opavy. Pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, SMO zajišťuje pouze provádění údržby daných pozemků prostřednictvím Technických služeb Opava s.r.o. Je na vlastníkovi pozemku, zda o kácení dřevin požádá odbor životního prostředí. V případě podlimitních dřevin s obvodem kmene do 80 cm, je možno odstranit dřeviny bez povolení orgánu ochrany přírody.

Kompetentní pracovník Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byl informován Vaší žádostí.