Suché stromy

Upraveno: 05.03.2020

Další kůrovec v Kateřinkách u ZŠ Šrámkova a suchý strom na začátku ul. Partyzánské (napojení na ul. Pekařskou), na rohu zahrady RD.

Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obdržel dne 4. 7. 2019 Vaši e-mailovou prosbu o spolupráci, ve věci podnětu týkajícího se suchých stromů zjištěných prostřednictvím agendy „Není nám to jedno“.
Na základě Vaší e-mailové prosby o spolupráci jsme dne 9. 7. 2019 provedli místní šetření, které potvrdilo, že oba stromy jsou zcela suché a strom u ZŠ Šrámkova byl navíc napaden kůrovcem. V dané věci Vám sdělujeme, že u stromu na ul. Na Pastvisku Úřad zajistí pokácení ještě
v průběhu měsíce července. Druhý strom u ZŠ Šrámková má však obvod kmene 95 cm a z tohoto důvodu je nezbytné podat u příslušného odboru Magistrátu města Opavy žádost o povolení k jeho vykácení. Jakmile bude předmětné rozhodnutí vydáno a nabude právní moci, Úřad  pětovně zajistí pokácení předmětného stromu. Předpokládáme, že k pokácení by v tomto případě mohlo dojít v průběhu měsíce září.

Nad rámec bychom chtěli uvést, že v letošním roce v souvislosti s teplým a suchým počasím bohužel řešíme značné množství suchých a kůrovcem napadených stromů, což v minulých letech nebylo v takovém rozsahu. Většinou se jedná o smrky, kterých je v Opavě vysázeno velké množství, mají plytké kořeny a jsou nejvíce postiženy suchým počasím.