Umístění dopravního značení ke křižovatce

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o zvážení umístění doplňující tabule dopravního značení, viz. výřez níže, ke křižovatce Nádražní okruh x Jánská x Praskova. Umístění značky by bylo vhodné zejména pro vozidla vyjíždějící z Jánské ulice směrem na Praskovu, kde velmi často dochází v odpoledních hodinách (cca mezi 14-16hod.) k zablokování celé křižovatky a auta jedoucí od Těšínské, resp. Hradecké nemohou křižovatkou projet.

Vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMO:

Dobrý den,

co se týče tohoto podnětu, tak samozřejmě chápu, co má uvedená značka vysvětlovat, nicméně z pohledu zákonné úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou povinnosti řidiče pro průjezd křižovatkou stanoveny v § 22, odst. 3, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je taxativně stanoveno, že „řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo.“ S ohledem na takto stanovené povinnosti se jeví umístění této značky, která navíc ani neodpovídá svým vyobrazením vzorům schváleným ve vyhlášce 294/2015 Sb., jako duplicitní či nadbytečné.