Umístění žlutých křížů na silnici u Ostroje

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, dali by se umístit na silnici žluté kříže, aby vozidla nestála v křižovatce u výjezdu z parkoviště Ostroje? Pokaždé, když jede vlak, auta stojí v koloně a nenechávají volný průjezd z výjezdu parkoviště. Strašně by to pomohlo a usnadnilo lidem vyjíždění z práce. 

Vyjádření referentky oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMO:

Dobrý den,

umožnění výjezdu z místa ležícího mimo pozemní komunikaci je řešeno v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a neznalost a nedisciplinovanost řidičů nelze řešit duplicitním vyznačováním dopravního značení. Navrhované vodorovné dopravní značení není z hlediska bezpečnosti provozu nezbytné.