Úprava světelné signalizace na semaforu

Upraveno: 05.03.2020

Prosím, zda by nebylo možno upravit semafor na křižovatce Nádražní okruh Janská. Směr od ulice Praskova k nádraží, je velmi krátký signál volno, a proto se tam tvoří fronty. A rožne se později než od nádraží, tak tam vjedou vozy a zablokují křižovatku.

Vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMO:

Dobrý den,

stávající nastavení signalizace je provedeno tak, aby optimálně řešilo intenzity průjezdů vozidel ze všech ramen křižovatky, tzn. při přenastavení intervalu z jednoho směru by došlo k narušení kontinuity signálních plánů na ostatních ramenech křižovatky.