Uschlé stromy na Hozově nábřeží

Upraveno: 05.03.2020

Dne 2.10.2017 jsem upozorňoval na 4 uschlé břízy červenolisté na Hozově nábřeží, které byly vysazeny na jaře 2017 a uschly proto, že je nikdy nikdo nezalil,nakonec se pokácely!! Dále TS vysadily opakovaně další 3 duby,/rovněž Hozovo nábř./ ze kterých dnes přežívá jeden, opět uschly z nedostatku vody-bylo suché horké léto. Ve vaší rubrice "Není nám to jedno" jste odpověděli něco ve smyslu, že ještě nejsou zcela uschlé, že se na jaře uvidí....Nyní je tedy zcela patrno už 2.rokem, že opravdu uschly. Ani se mi nechce věřit, že TS nebo i magistrát se staví takto laxně k vysazování drahých stromků--"no nic se neděje, vysadíme další a zase bez zálivky a budeme doufat, že zaprší a když nezaprší, stromky opět uschnou". A tak to půjde dál??? Mají TS tolik peněz, že si mohou  dovolit stále dokola vysazovat nové stromky,protože ty minulé uschly jen proto, že je nikdy nezalily??? Je smutný pohled na stromy, které už zde mohly být v plné kráse, ale díky nedbalosti TS opět uschly. Jen bych chtěl dodat, že by TS po vysazování měla mít tzv. plánek nových stromků, aby pak věděli, kde je zapotřebí zalít. Nyní je optimální doba na vysazení, stále prší, ale nové stromy se nesadí. Rovněž ve vnitrobloku Rolnická-Hálkova se pokácely 3 vzrostlé břízy, dělaly krásný stín letních vedrech, dnes zůstal holý trávník.A takových stromů bylo více. Lidé by zde v Kateřinkách byli potěšeni, kdyby se sadilo více stromů, bohužel žádná odezva na patřičných místech. Je to smutné. Přikládám fota uschlých dubů.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Nově vysázené stromy se pravidelně zalévají, včetně stromů na Hozově nábřeží. Plán nově vysázených stromů již existuje a je přístupný i obyvatelům města Opavy na webových stránkách města. Ve městě je nově vysázeno několik set nových stromů. Od roku 2015 panuje abnormální sucho s extrémními teplotami a je takřka nemožné udržet všechny stromy zálivkou. I když z uschlých stromů nemáme radost, na druhou stranu jsme velmi rádi, že tyto nepřijaté stromy se počítají v jednotkách a Technické služby dokážou drtivou většinu nově vysázených stromů od těchto klimatických podmínek současných let uchránit!

Na důvody pokácení stromů na Hálkové musí směřovat dotaz na odbor ŽP MMO, které povolení ke kácení vydává. Rovněž tak daný odbor potvrdí, že nová výsadba se provádí, a to, jak už jsem se zmínil, ve velmi vysokém počtu!