Uschlé stromy

Upraveno: 05.03.2020

Suchý strom na křižovatce ulic Vrchní a Hillové a dva suché stromy na konci ul.Obloukové před kruhovým objezdem u Bredy.

Vyjádření referenta oddělení ochrany přírody a krajiny MMO:

Na ulici Oblouková je na fotografii vzrostlý modřín, který roste na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Je na vlastníkovi pozemku, zda podá žádost o kácení.

Další fotografie je z ulice Hillova, jde o v minulosti vysázený akát, obvod kmene nedosahuje 80 cm, bude provedeno odstranění v rámci údržby prostřednictvím TS Opava.