Vodorovné dopravní značení v Opavě

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, na ukázku, jak v praxi v Opavě ze strany vedení magistrátu „ funguje “ - „ vítáme všechny náměty, zajímá nás každý názor “ bych si dovolil uvést jeden příklad. V březnu bylo mediálně prezentováno ocenění projektu „ Opava bez bariér “, na které jsem 30.3.t.r. reagoval zprávou „ Opava bez bariér a.j. “, ve které jsem uvedl výhradu, že účinnost projektu bude pouze tehdy, pokud skutečnost bude v souladu s mapou přístupnosti. Jako negativní příklad jsem uvedl rozporný stav přechodů a doložil snímky a výřezy z mapy přístupnosti. Po třech měsících jsem si 28.6.t.r. mohl náhodně ověřit, že v uvedených místech je „ všechno při starém “. Z datování snímků to vypadá, že obnova těchto dvou „ zeber “ byla zřejmě provedena naposledy 7.5.2018; v lednu 2019 je už viditelnost neprůkazná.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Ad 1) vodorovné dopravní značení (dále jen „VDZ“) - přechod pro chodce přes ÚK k betonárně Českomoravský beton, a.s. na ul. Těšínská - bude obnoveno v průběhu měsíce července t. r.,

Ad 2) VDZ - přechod pro chodce přes MK Jateční - bude obnoveno v průběhu měsíce července t. r.,

Ad 3) VDZ - přechod pro chodce přes MK Kolofíkovo nábřeží - bude obnoveno v průběhu měsíce července t. r.,

Ad 4) chybějící signální pás na přechodu pro chodce přes ul. Englišovu - bude doplněn v rámci běžné údržby MK v nejbližším možném termínu v závislosti na prioritách prováděných prací.