Vyvrácená dopravní značka na ulici Gudrichova

Upraveno: 05.03.2020

Na ulici Gudrichova naproti domu 21 je vyvrácená dopravní značka zákaz odbočení doprava.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Předmětné SDZ( svislé dopravní značení) bylo dne 22. 8. 2019 provizorně zabezpečeno, definitivní oprava bude provedena dnes, tj. 23. 8. 2019.