Zábor chodníku při zateplování základní školy Otické

Upraveno: 05.03.2020

Zateplení základní školy na Otické v Opavě bylo zahájeno koncem srpna 2018. Již tehdy v teplém počasí nebylo možné, aby se dvě osoby, jdoucí naproti sobě, se na zbytku chodníku minuly. V zimě se po této stezce nelze pohybovat ani v jednom směru bez RIZIKA PÁDU A ÚRAZU. Chodci musí přebrodit kaluž napůl roztálého sněhu a vody, za mrazu hrbolatý zmrzlý povrch a jít po cestě S RIZIKEM STŘETU S AUTEM. Z jakého důvodu tak velký záběr chodníku? Jak to, že zbytek chodníku není ošetřen? Kdo to mohl vůbec povolit? A jak je možno to realizovat podobným způsobem?

Vyjádření pracovníka MMO odboru přípravy a realizace investic:

Jedná se o investiční akci SMO, kterou provádí vybraný zhotovitel na základě platné smlouvy o dílo. Zábor chodníku podél části budovy ZŠ Otická je potřebný pro vlastní realizaci stavby a byl řádně povolen odborem dopravy MMO. Zbývající část chodníku není pro chodce zcela způsobilá, nicméně chodci mají k dispozici chodník na druhé straně ulice a nic jim nebrání v daném místě na něj přejít a dle potřeby se následně vrátit opět zpět. Zábor chodníku bude ukončen bezprostředně po ukončení prací na uliční fasádě budovy ZŠ. Předpokládaný termín ukončení záboru chodníku je plánovaný na jaro ( může se měnit na základě počasí).